شرکت های رشدیافته

شرکت های رشد یافته مستقر در مرکز رشد


نام شرکت :دانش بنیان میثیا صنعت       

مدیرعامل : احسان حاجی بابایی

آدرس : تهران- ولنجک – خیابان شهید امیرآبادی نبش گلستان چهارم پلاک 60 – مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا

تلفن : 22430667- 26707928

وبسایت: https://www.missiya.ir

نام شرکت: رابین سنجش ایرانیان

 

مدیرعامل : شقایق رمضان

آدرس : تهران- ولنجک – خیابان شهید امیرآبادی نبش گلستان چهارم پلاک 60 – مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا

تلفن : 22426509-26802939

وبسایت: http://rabinsanjesh.com

مدیرعامل : آتنا صیامی

آدرس : تهران- ولنجک – خیابان شهید امیرآبادی نبش گلستان چهارم پلاک 60 – مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا

تلفن :22405704 - 22426508 - 95111480

وبسایت: http://www.ranika.co/

مدیرعامل : محمدسالار اسدی

آدرس : تهران- ولنجک – خیابان شهید امیرآبادی نبش گلستان چهارم پلاک 60 – مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا

تلفن : 22430662

وبسایت:       https://laklak.me/

مدیرعامل : علیرضا غروی

آدرس : تهران- ولنجک – خیابان شهید امیرآبادی نبش گلستان چهارم پلاک 60 – مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا

تلفن : 22407301

اینستاگرام: https://instagram.com/raziya.co?igshid=1m8kgnz7ab45i

مدیرعامل : دکتر محمدرضا نژاد مقدم

آدرس : تهران- ولنجک – خیابان شهید امیرآبادی نبش گلستان چهارم پلاک 60 – مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا

تلفن : 26806207

وبسایت:   http://hamylabs.ir/

مدیرعامل : دکتر سمیه کاظم نژاد

آدرس : تهران- ولنجک – خیابان شهید امیرآبادی نبش گلستان چهارم پلاک 60 – مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا

تلفن : 22432020

وبسایت : http://www.sterco.org/


مرکز رشد

برنامه ریزی، توانمند سازی، مشاوره، تعامل و تعالی گرایی

  • هم اندیشی،همکاری،تعامل و تعالی گرایی برای نفوذ در بازارها
  • شناسایی ایده های برتر در توسعه فناوری های نوین زیستی
  • مشاوره های تخصصی و تعامل با اندیشمندان و صاحبان تجربه
  • تسهیل ارتباط صاحبان ایده با حامیان مالی
  • برنامه ریزی و توانمند سازی د ر تجاری سازی و بازاریابی

اینستاگرام

مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا

آدرس: تهران، ولنجک، خیابان شهید امیرآبادی، نبش گلستان چهارم، پلاک 60، پژوهشگاه ابن‌سينا، مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا - کدپستی: 1984737384

پست الکترونیکی: ahti@avicenna.ac.ir

تلفن: 22430664-021 - تلفاکس: 22426499-021